Verschenen

Verschenen in maart 2017


Het rondzwervende ‘Vreemde’
Auteur: Sigizmoend Krzizjanovski; vertaling en nawoord Monse Weijers
97 pagina’s; afmetingen: 10x200x150 mm
ISBN: 978 90 824288 8 9

 

 Sigizmoend Krzizjanovski

Het werk van de Russische schrijver Sigizmoend Krzizjanovski (1887-1950) hoort bij het genre van de fantastische literatuur en heeft veel gemeen met dat van Jorge Luis Borges.  Net als dat van Borges heeft het vaak een filosofische en mystieke inslag. Er gebeuren vaak dingen in die in de werkelijkheid onmogelijk zijn, maar toch veel zeggen over diezelfde werkelijkheid. Dat geldt bij uitstek voor deze roman uit 1924, waarin een magiër van zijn leermeester drie flesjes met vloeistoffen krijgt, die hem als hij deze opdrinkt zullen veranderen in een wezen van minuscule afmetingen.

Van de vijf romans en zes verhalenbundels die Krzizjanovski  tussen 1920 en 1940 schreef, werd er geen enkele gepubliceerd. Daarvoor stond hij te kritisch tegenover het leven in de Sovjet-Unie. Wel las hij regelmatig voor uit zijn werk op avondjes, waardoor hij in Moskou in kleine kring bekend stond als een zeer originele, aparte schrijver.

Pas vanaf 1989 werden zijn boeken in Rusland gepubliceerd en vanaf 2001 verschenen daar in zes fraaie delen zijn Verzamelde Werken. Dit is zijn tweede vertaling in het Nederlands: in juni 2016 verscheen bij uitgeverij Pegasus al de roman De terugkeer van Münchausen.


Prijs: €13,50. U kunt dit boek bestellen via de winkel op onze site, maar ook in de boekhandel of internet-boekhandel.
Verschenen in maart 2017

De poëzie van een enclave
Auteur: Jan Paul Hinrichs
92 pagina’s; afmetingen: 9x200x150 mm
ISBN: 978 90 824288 6 5
  

 

Kasteel Oud-Poelgeest, ca. 1950

In De poëzie van een enclave gaat Jan Paul Hinrichs op zoek naar sporen van zijn woonplaats Oegstgeest in de Nederlandse letteren. Jan Wolkers en F.B. Hotz zetten in hun welbekende romans en verhalen de toon, maar kasteel Oud-Poelgeest, het Groene Kerkje, de psychiatrische inrichtingen Endegeest en Rhijngeest, het Zendingshuis en andere plekken komen in het leven en werk van nog veel meer schrijvers en dichters voor. Het gaat om J. van Oudshoorn, Nescio, Gerrit Achterberg, Hella Haasse, Jan Arends, W.F. Hermans, J.M.A. Biesheuvel, Frédéric Bastet, Maarten ’t Hart en talrijke andere auteurs die voorheen niet eerder met het dorp in verband zijn gebracht. Het resultaat is een verrassend, vernieuwd beeld van de literair wellicht meest tot de verbeelding sprekende vierkante kilometer van ons land.

 

Jan Paul Hinrichs publiceerde onder meer Vader van de slavistiek. Leven en werk van Nicolaas van Wijk (2005), Lemberg - Lwów - Lviv (2008), De mythe van Odessa (2011), Brief uit Vidin (tweede druk 2015) en Senhor Valério (2016). Hij bezorgde dagboeken van J. van Oudshoorn (Dagboek 1943-1947, 2016) en brieven van F.B. Hotz (Over J. van Oudshoorn, 2016). Boeken van Jan Paul Hinrichs zijn vertaald in het Duits, Italiaans, Engels, Oekraïens en Russisch. 


Prijs: €13,50. U kunt dit boek bestellen via de winkel op onze site, maar ook in de boekhandel of internetboekhandel. 

Verschenen in februari 2017


Treurzang geschreven op een dorpskerkhof
Auteur: Thomas Gray; vertaling en voorwoord Cornelis W. Schoneveld
27 pagina’s; afmetingen: 5x200x150 mm
ISBN: 978 90 824288 7 2 


Thomas Gray, in 1747-1748 geschilderd door John Giles Eccardt (1720-1779)

De Elegy Written in a Country Churchyard van Thomas Gray (1716-1771), voltooid in 1750, is een van de allerbe­kendste gedichten uit de Engelse literatuur­geschie­de­nis. Typisch voor de 18de eeuw generaliseert en mora­liseert de dichter naar hartelust in ‘poëtische’ taal. Toch illustreert zijn tekst ook op frappante maar voor­zichtige wijze trends die tot de ‘allerindividueelste emoties’ van de Roman­tiek zouden leiden.


Far from the madding crowd’ (later geleend door Thomas Hardy als romantitel) stelt de hooggeleerde dichter zich voor eenzaam door het dorps­gebied te zwerven en tenslotte op het dorpskerkhof begraven te liggen.
                         
William Blake (1757-1827), auteur van de beroemde Songs of Innocence and of Experience (1795), sneed in 1797 de tekst van Gray’s Elegy uit een uitgave van Gray’s poëzie uit 1790, bevestigde die in uit­sparingen van aquarel­bladen en schilderde zo elf bladen met een illustratie rondom de tekst.


Een bekende uitspraak van Blake is ‘wie generaliseert is een idioot’, maar in Gray’s gedicht zag hij blijkbaar vooral de individuele en romantische kant ervan. Zo werd voor een opdrachtgever een eenmalig, uniek werk gecreëerd, dat pas in 1920 in de publiciteit kwam.


Gray’s originele strofen en de naar vorm en inhoud getrouwe Neder­landse vertaling staan onder elkaar, naast Blake’s esoterische illustraties.


Prijs: €10,-. U kunt dit boek bestellen via de winkel op onze site, maar ook in de boekhandel of internetboekhandel.

 Verschenen in oktober 2016
Verhalen
Auteur: Joeri Olesja; vertaling en nawoord Gerard van der Wardt
107 pagina’s; afmetingen: 10x200x125 mm
ISBN: 978 90 824288 58 Al is zijn oeuvre klein, Joeri Olesja (1899-1960) is een van de grootste Russische schrijvers van de twintigste eeuw. Hij is vooral bekend van zijn roman Afgunst uit 1927. Vladimir Nabokov beschouwde dit werk als de beste roman die in de Sovjet-Unie was verschenen. Olesja kwam, net als zijn tijdgenoten Isaak Babel en het schrijversduo Ilf en Petrov, uit het Oekraïense Odessa, een stad die regelmatig terugkeert in zijn verhalen.

In deze bundel zijn de verhalen verzameld die hij eind jaren twintig, begin jaren dertig publiceerde – tot het schrijven hem vrijwel onmogelijk werd gemaakt door de censuur. Enkele van die verhalen, zoals ‘Liompa’, ‘De Ketting’, ‘Liefde’ en ‘De Kersenpit’ behoren tot de absolute hoogtepunten van de Russische literatuur. Helemaal stoppen met schrijven deed hij niet, al zou hij zich voornamelijk beperken tot zijn dagboek. In 1965 werd hieruit postuum een selectie gepubliceerd onder de naam Geen dag zonder regel. In 1989 verscheen er een volledige en ongecensureerde versie van onder de titel Afscheidsboek.

In zijn nawoord geeft de vertaler een korte levensbeschrijving van de auteur.

Prijs: €15,- U kunt dit boek bestellen via de winkel op onze site (dan zijn er geen verzendkosten), maar ook in de boekhandel of internetboekhandel.

 


 

Verschenen in maart 2016

      


Senhor Valério
Auteur: Jan Paul Hinrichs  
78 pagina’s; afmetingen 7x200x125mm
ISBN: 978 90 824288 4 1  

In Senhor Valério beschrijft de slavist Jan Paul Hinrichs hoe een korte ontmoeting met een Russische vertaler in Moskou in 1978 hem in contact bracht met de in Rio de Janeiro woonachtige Russische dichter Valeri Perelesjin (1913-1992). Het was het begin van decennia aan publicaties en onverwachte ontwikkelingen die voortduren tot op de dag van vandaag. In een verhaal over liefde, Koude Oorlog en overgave aan poëzie verplaatsen de scènes zich van Moskou naar Brazilië en China, het afgelegen platteland van Letland, een Russisch prinsessenappartement in Parijs, Leidse bibliotheekkluizen, Poetry International in Rotterdam en het sterfhuis van een bibliofiel in Utrecht. 

Jan Paul Hinrichs (1956) publiceerde onder meer Vader van de slavistiek. Leven en werk van Nicolaas van Wijk (1880-1941) (2005; Engelse vertaling 2006), Lemberg – Lwów – Lviv (2008; Oekraïense vertaling 2010), C.C. Uhlenbeck (1866-1951): a linguist revisited (met Inge Genee, 2009), De mythe van Odessa (2011; Oekraïense vertaling 2011), en Brief uit Vidin (2de druk 2015).  Senhor Valério  verscheen reeds in 2013 in Russische vertaling. 

Prijs: €12,50. Dit boek kunt in de webwinkel op deze site bestellen (er zijn dan geen verzendkosten), maar het is ook te verkrijgen/te bestellen in boekhandels in Nederland en België, of bij internetboekhandels als Bol.com.      

Verschenen in maart 2016Een meisje uit Berlijn
Auteur: Miriam Merzbacher-Blumenthal; vertaling Anne Stoffel
49 pagina’s; afmetingen: 6x200x125 mm
ISBN: 978 90 824288 3 4

Berlijn 1937. ‘Je kunt als Jood niet in Duitsland blijven,’ zei haar moeder. ‘Jij zou naar een andere school moeten omdat je niet op je oude school mag blijven, en wie weet wat Hitler allemaal nog meer gaat bedenken. We moeten hier weg voordat het te laat is.’

Het gezin verhuisde naar Amsterdam, maar al gauw waren ook daar de Joden niet meer veilig.

Miriam Merzbacher-Blumenthal is een overlevende van de Holocaust. Zij werd in 1927 in Berlijn geboren en woont nu in de Verenigde Staten. In de jaren negentig begon zij af en toe een herinnering op te schrijven, soms in het Duits, soms in het Engels, die zij dan rondstuurde aan enkele vrienden.  

De voor dit boekje geselecteerde teksten voeren de lezer van Berlijn naar Amsterdam, dan naar Westerbork en Theresienstadt, vervolgens terug naar Nederland en ten slotte naar de VS. Kleine en grote belevenissen worden verteld op een toon waar soms nog de onbevangenheid van het meisje van toen in doorklinkt.

Van deze teksten bestaat nog geen publicatie in de oorspronkelijke talen, zodat ze voor deze Nederlandse primeur van manuscript zijn vertaald.

Prijs: €8,90. Dit boek kunt in de webwinkel op deze site bestellen (er zijn dan geen verzendkosten), maar het is ook te verkrijgen/te bestellen in boekhandels in Nederland en België, of bij internetboekhandels als Bol.com.

 Verschenen in februari 2016Verzen van Onschuld en van Ervaring
Auteur: William Blake; vertaling en voorwoord: Cornelis W. Schoneveld (tweetalige uitgave met illustraties)
118 pagina’s; afmetingen: 10x200x125 mm
ISBN: 978 90 824288 1 0


William Blake – aquarel, in 1807 gemaakt door Thomas Phillips (1770-1845)

De eigenzinnige, visionaire dichter-graficus William Blake (1757-1827) leefde in Engeland op de grens van de 18de en 19de eeuw, maar nog steeds slaagt hij erin nieuwe generaties te fascineren. Wel zijn de vele profetische geschriften en illustraties waarin hij zich uitte moeilijk geheel te door­gronden, maar een uitzondering daarop vormen de overbekende Songs of Innocence and of Experience.

Deze vertonen ‘de twee tegenovergestelde toestanden van de menselijke ziel’, zoals de ondertitel luidt, op een verrassend toegankelijke manier in verzen, verwant aan liedteksten. Vertrekkend vanuit de wereld van het kind illustreert Blake de begrippen onschuld en ervaring steeds in tegenover elkaar staande gedichten. Dit gebeurt ook letterlijk, door de unieke wijze waarop hij de tekst in handschrift weergaf, omringd door illustraties.

Zo kon hij slechts weinige exemplaren uitgeven en dit bewerkelijke proces verhinderde dan ook dat hij in zijn eigen tijd beroemd werd. Pas na zijn dood verschenen zijn gedichten in boekdruk.

Deze vertaling is de eerste die alle gedichten bevat; bovendien zijn ze geplaatst tegenover kopieën van de originele geïllustreerde platen van Blake.

De in zijn tijd volstrekt unieke en gevarieerde versvormen zijn in de vertaling steeds gehand­haafd.

Prijs: €20,-  Dit boek kunt in de webwinkel op deze site bestellen, maar het is ook te verkrijgen/te bestellen in boekhandels in Nederland en België, of bij internetboekhandels als Bol.com.

 


 

Verschenen in december 2015


 

Sonnetten
Auteur: Louise Labé; vertaling en nawoord: Piet Thomas. Tweetalige uitgave.
70 pagina’s; afmetingen: 8x200x125 mm
ISBN: 978 90 824288 0 3 Louise Labé – een gedeelte van een gravure, in 1555 gemaakt door Pierre Woeiriot (1532-1599)

In 1555 werd in Lyon Œuvres, het enige boek van de Franse dichteres Louise Labé (circa 1524-1566), gepubliceerd. Omdat zij om haar schoonheid geroemd werd en getrouwd was met een rijke touwslager, was haar bijnaam la belle cordière (de mooie touwslagersvrouw). Ze maakte deel uit van een groep Lyonese dichters, waaraan ook dichters als Maurice Scève en Pernette du Guillet verbonden waren. In Œuvres waren, naast een aantal prozagedichten en andere poëzie, de vierentwintig liefdessonnetten opgenomen die deze eigenzinnige ‘belle rebelle’ tot de beroemdste vrouwelijke auteur uit de Franse renaissance hebben gemaakt.

De sonnetten, waarin een gepassioneerde liefde het thema is, vormen een soort liedboek, een ‘canzoniere’, waarin mythologische motieven een belangrijke rol spelen. In deze tweetalige editie zijn de vertalingen van Piet Thomas, die ook een nawoord schreef waarin hij over het leven van Labé vertelt en elk sonnet van een verhelderend commentaar voorziet.

Rilke en Boutens hebben de sonnetten vertaald en Nijhoff noemde haar in een bespreking van de gedichten ‘een verrukkelijke dichteres’.

Prijs: €12,50. Als u dit boek via de winkel van deze site bestelt, zijn er geen verzendkosten. Het boek is ook verkrijgbaar/ te bestellen in boekhandels en internetboekhandels in Nederland en België.
Verschenen in september 2015

 

Gedichten
Auteur: Andrew Marvell. Gekozen, vertaald en toegelicht door Cornelis W. Schoneveld. Tweetalige uitgave.
165 pagina’s; afmetingen: 15x200x125 mm
ISBN: 978 90 820255 8 3 


Portret van Marvell – anoniem, ca. 1657 

Het werk van de Engelse dichter Andrew Marvell (1621-1678) staat tegenwoordig misschien wel meer  in de belangstelling dan dat van zijn grote voorgangers Donne en Herbert. Marvells tijdgenoten kenden zijn werk nauwelijks; de eerste uitgave ervan verscheen pas drie jaar na zijn dood.

Vertaler Cornelis W. Schoneveld schrijft in zijn inleiding over Marvells intrigerende leven en werk, en hij poneert, na eigen onderzoek, de stelling dat de dichter tijdens zijn verblijf in Nederland van 1662 tot 1663 niet als spion werkte zoals men steeds aanneemt, maar Engels onderwees aan de 12-jarige prins Willem III, neefje van koning Karel II, en later stadhouder van de Republiek en koning van Engeland.

Behalve beroemde gedichten als The Garden en To His Coy Mistress zijn ook de meeste andere lyrische en verhalende gedichten opgenomen, evenals Marvells eerste politieke satire The Character of Holland (1653). Aan alle gaat een korte toelichting vooraf, met daarnaast een fraaie passende afbeelding. De vertalingen houden zich nauwkeurig aan de gevarieerde versvormen die Marvell met zoveel zorg toepaste.

Prijs: €20,- . Geen verzendkosten bij bestelling in de winkel op deze site. Ook kunt u dit boek bestellen in boekhandels en internetboekhandels in Nederland en België. 

 Verschenen in augustus 2015


 

Europese brieven
Auteur: Wilhelm Küchelbecker; uit het Russisch vertaald door Gerard van der Wardt; 
voorwoord Jan Paul Hinrichs
60 pagina’s; afmetingen: 6x200x125 mm
ISBN: 978 90 820255 9 0

Portret van Wilhelm Küchelbecker, in 1888 gemaakt door Ivan Matjoesin (1861-1934)

‘Ik heb Küchelbeckers verzen en proza gelezen – wat een wonderlijke kerel!’ schreef Poesjkin in 1822 aan zijn broer Lev. De Russische dichter Wilhelm Küchelbecker (1797-1846) was een klasgenoot en vriend van Poesjkin op het befaamde Lyceum in Tsarskoje Selo. Poesjkin werd beroemd, maar van Küchelbecker verscheen tijdens zijn leven alleen een toneelstuk in boekvorm. Zijn levensloop was onfortuinlijk: hij nam in 1825 deel aan de Decembristenopstand en werd na een poging tot moord op de broer van tsaar Nicolaas I voor tien jaar gevangen gezet en verbannen naar Siberië waar hij aan tuberculose stierf. Veel later kreeg zijn werk toch waardering. Bewonderaars waren onder anderen Sjostakovitsj, die ‘getroffen was door de verbazingwekkende diepgang en schoonheid van de poëzie van Küchelbecker’, en Nabokov, die Küchelbeckers gedicht ‘Het lot van de Russische dichters’ ‘a brilliant masterpiece’ noemde. 

Küchelbecker schreef, behalve poëzie, proza in de utopische sfeer. Deze bundel bevat voor het eerst een vertaling van de prozastukken Europese brieven en Het land van de Hoofdlozen, alsmede van een aantal brieven aan Gribojedov, Poesjkin en Zjoekovski.

Jan Paul Hinrichs schreef een inleiding over Küchelbeckers leven en werk. Hij is onder meer de auteur van Vader van de slavistiek. Leven en werk van Nicolaas van Wijk (1880-1941) (2005), De mythe van Odessa (2011) en Senhor Valério (2011). In september 2015 verschijnt zijn Brief uit Vidin bij uitgeverij Flanor in Nijmegen. Dit boek bevat onder meer portretten van Karel van het Reve, de taalkundige Kees van Schooneveld, de vertaler en diplomaat Frans van Agt en de Bulgaarse dichters Elisaveta Bagrjana en Nikolaj Kuntsjev. Ook beschrijft Hinrichs een voetreis langs Bulgaarse kloosters in 1998, bezoeken aan Sint-Petersburg en Odessa, en verwikkelingen rond zijn vertalingen van Daniil Charms.  

Prijs van Europese brieven van Küchelbecker: €10,-.  Er zijn geen verzendkosten.

Als u het boek zou willen bestellen, dan kunt u terecht in de webshop van deze site. U kunt het ook bestellen bij alle boekhandels en internetboekhandels in Nederland en België. Dit geldt voor elk boek van De Wilde Tomaat.

 


 Verschenen in december 2014

 

Het dagboek
Auteur: Johann Wolfgang von Goethe; vertaling: Peter Verstegen. Tweetalige uitgave.
23 pagina’s; afmetingen: 2x200x125 mm
ISBN: 978 90 820255 6 9


Goethe am Fenster der römischen Wohnung am Corso (1887). Aquarel van Johann Heinrich Wilhelm Tischbein (1751-1829)

Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) schreef het erotische gedicht ‘Het dagboek’ in 1810, maar het werd pas in de twintigste eeuw voor een groter publiek gepubliceerd. In 1861 verscheen het in een privé-druk in een oplage van vierentwintig exemplaren. Latere drukken werden meermalen door de politie in beslag genomen, omdat de inhoud lange tijd aanstootgevend werd gevonden.

Tijdens een reis moet de hoofdpersoon (die een dagboek voor zijn vrouw bijhoudt) vanwege een gebroken wiel van zijn koets de nacht in een herberg doorbrengen. Hij ontmoet daar een mooi dienstertje tot wie hij zich zeer aangetrokken voelt (gevoelens die zij beantwoordt). ’s Nachts bezoekt zij hem in zijn kamer. Tijdens het liefdesspel spelen herinneringen aan zijn vrouw hem parten en zijn ‘Iste’ (dit Latijnse woord betekent in dit verband zoiets als: ‘dat ding daar’) laat het afweten…

Goethe gebruikte voor dit geestige, en in psychologisch opzicht interessante dichtwerk de versvorm ‘ottava rima’. Het telt vierentwintig achtregelige strofen in vijfvoetige jamben met het rijmschema abababcc.
De elegante wijze waarop Goethe het verhaal vertelt, maakt het tot een van de mooiste liefdesgedichten ooit, door Peter Verstegen prachtig vertaald.

Prijs:  €7,95
Bezoek de winkel op deze site als u dit boek zou willen bestellen. 

Verschenen in juni 2014

Honderd gedichten
Auteur: Paul Verlaine; vertaling & commentaar: Peter Verstegen. Tweetalige uitgave.
419 pagina’s; afmetingen: 38x200x125 mm
ISBN:  978 90 820255 7 6

 


Verlaine (op de voorgrond) bij de Salon des Cent in 1894. Affiche van Frédéric-Auguste Cazals (1865-1941). 

Paul Verlaine (1844-1896) is, getuige tal van bloemlezingen, nog steeds de meest gelezen dichter van Frankrijk. Veel van zijn beste poëzie is in deze tweetalige bloemlezing opgenomen. 

Vertaler Peter Verstegen koos honderd gedichten (waaronder het beroemde Art poétique en Littérature), vertaalde deze en beschrijft in het uitvoerige Commentaar de omstandigheden waaronder Verlaines vaak ontroerende en geestige poëzie tot stand gekomen is.  

De vertaler gaat in op de inhoud van de chronologisch gerangschikte gedichten, besteedt aandacht aan de vorm ervan, en geeft en passant een exposé over het verschil tussen de Franse en de Nederlandse prosodie. Ook vertelt hij over de stormachtige relatie tussen Verlaine en Arthur Rimbaud.

‘Honderd gedichten’ is tot nu toe de meest complete vertaling van Verlaines werk in het Nederlandse taalgebied. 

Prijs:  €19,50
Bezoek de winkel op deze site als u dit boek zou willen bestellen.   

  

Verschenen in maart 2014

De ballade van de hersenkrimp
Auteur: Joan Ter Maten
35 pagina’s; afmetingen: 3x200x125 mm
ISBN:  978 90 820255 5 2

Tekening: Joan Ter Maten

De ballade van de hersenkrimp is een monoloog in verzen van de oude, in een verpleeghuis opgenomen professor Hulst van Lagerweij, die, omdat zijn geest enigszins verward is, uit Huize Vlier wegloopt en rond gaat dwalen.

Tijdens zijn omzwerving, die hem naar diverse plekken voert (een bietenveld, een supermarkt, een kerkhof), vindt hij een kostbaar voorwerp dat hem een aanzienlijke geldelijke beloning zal opleveren.

Na deze vondst belandt hij uiteindelijk toch weer in Huize Vlier…

uize Huize     

 

 

Prijs:  €8,90
Bezoek de winkel op deze site als u dit boek zou willen bestellen.
Verschenen in januari 2014:

 

Hanz Küchelgarten
Auteur: Nikolaj Visiljevitsj Gogol
Vertaling, inleiding & nawoord: Arie van der Ent
86 pagina’s; afmetingen: 8x200x125 mm
ISBN:  978 90 820255 4 5

 

Gogol, 1834. Getekend door Aleksej Gavrilovitsj Venetsianov (1780-1847)

Nikolaj Vasiljevitsj Gogol (1809-1852), de grote absurdist van de negentiende eeuw, beroemd door het toneelstuk De revisor en de roman Dode zielendebuteerde in 1827 als ‘romantisch dichter’ met het gedicht Hanz Küchelgarten. 

In zijn 'Duitse idylle' concludeert Gogol dat men bij gebrek aan kunstzinnig talent maar beter kan kiezen voor 'huisje, boompje, beestje'. Na twee negatieve recensies neemt Gogol de oplage terug, verbrandt die en pakt de boot naar Lübeck, Duitsland.

Want als een grote boze droom
je dorsten doet naar eerbewijzen,
je ziel geen veste is van ijzer,
geen dam tegen de voze stroom,
dan is het beter om bescheiden
het pad te gaan dat leidt naar huis.
je blij aan je gezin te wijden,
je af te sluiten voor gedruis.

Hanz Küchelgarten is de onthullende en verbluffende meesterproef van een jongen van achttien, waarin de echte Gogol gemakkelijk te herkennen is.

Prijs: €10,-  
Bezoek de winkel op deze site als u dit boek zou willen bestellen. 

Verschenen in december 2013:


Het geschenk van de Wijzen
Auteur: O. Henry
Vertaling: Onno Voorhoeve; nawoord: Joan Ter Maten
22 pagina’s; afmetingen: 2x200x125 mm
ISBN: 978 90 820255 3 8 


O. Henry, 1916. Fotograaf niet bekend.

Het beroemde kerstverhaal The Gift of the Magi van de Amerikaanse schrijver O. Henry (1862-1910) werd in 1905 voor het eerst gepubliceerd in The New York Sunday World. Het wordt, net als andere verhalen van O. Henry, gekenmerkt door de zogenaamde ‘twist ending’: een plotselinge wending in het verhaal die het voorafgaande in een ander licht plaatst.

O. Henry schreef honderden verhalen voor diverse tijdschriften, maar was toch berooid toen hij in 1910 aan levercirrose overleed. Zijn laatste woorden zouden zijn geweest: ‘Kunt u het licht aandoen? Ik wil niet in het donker naar huis.’

Prijs:  €6,- 
Bezoek de winkel op deze site als u dit boek zou willen bestellen.Verschenen in november 2013


De rattenvanger van Hamelen
Auteur: Robert Browning
Beeld/ tekst: Megan en Peter Verstegen
22 pagina’s; afmetingen: 2x200x125 mm
ISBN:  978 90 820255 2 1

Robert Browning, 1888. Foto: Herbert Rose Barraud

Toen de 10-jarige Willy Macready, de zoon van een goede vriend van de Engelse dichter Robert Browning (1812-1889), wegens een zware verkoudheid het bed moest houden, vroeg Willy de dichter ‘some little thing to illustrate’. Browning kende Willy’s tekentalent en schreef in 1842 The Pied Piper of Hamelin voor de jongen, die er tekeningen bij maakte.

Vertaler Peter Verstegen en zijn 12-jarige kleindochter Megan hebben eveneens de handen ineengeslagen: samen hebben zij voor de tekeningen en de tekst van ‘De rattenvanger van Hamelen’ zorg gedragen. Curieuze bijkomstigheid: Browning zou het verhaal ontleend hebben aan de oudste Engelse bron, een boek van Richard Verstegen: The Restitution of Decayed Intelligence in Antiquities (Antwerpen, 1605).

Prijs:  €8,- 
Bezoek de winkel op deze site als u dit boek zou willen bestellen.

 


 

 Verschenen in september 2013: 
Een hart onder een soutane
Auteur: Arthur Rimbaud
Vertaling & nawoord: Katelijne De Vuyst
46 pagina’s; afmetingen: 5x200x125 mm
ISBN: 978 90 820255 1 4
Arthur Rimbaud, 1872. Tekening: Paul Verlaine

De Franse dichter Arthur Rimbaud (1854-1891) schreef Een hart onder een soutane in 1870, toen hij nog geen zestien jaar was. Toch verscheen de eerste op het origineel berustende uitgave pas in 1945. Sommigen twijfelden aan de authenticiteit van het stuk, maar in 1949 werd op basis van een handschriftanalyse bewezen dat het wel degelijk om een originele Rimbaud ging. 

Niet alleen betreft het een van de langste teksten uit het oeuvre van Rimbaud, ook zijn in de kiem al een aantal thema’s aanwezig die in zijn la­tere werk een rol spelen. Het verhaal over de on­gelukkige liefde van de naïeve seminarist Leonard voor de ‘beval­lige’ Thimothina is doorspekt met sneren naar de kerk en het schoolsysteem, het is één lange op­een­stapeling van woordspelingen en dubbele bo­dems. 

Vertaalster Katelijne De Vuyst gaat in het uit­gebreide nawoord nader in op de geschiedenis van het manuscript, dat tot de jaren 1980 door de lite­ra­tuurwetenschap werd vergeten, en ze besteedt aan­dacht aan de romantische modellen die de dichter bij het schrijven van dit zeer vermakelijke verhaal ongegeneerd heeft nagebootst.

Prijs: € 10,-   
Bezoek de winkel op deze site als u dit boek zou willen bestellen.